You're currently viewing this page in Thai. Click here to switch to English.

สินเชื่อหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้า

เปลี่ยนบิลเป็นเงินสด

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์

 • สินเชื่อเพื่อการค้า วงเงินสูงสุด 30 ล้านบาท

 • รับเงินสูงสุดถึง 90% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้

 • ขั้นตอนง่าย ยื่นเอกสารออนไลน์

 • ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

"สินเชื่อหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้า" คืออะไร?

สินเชื่อหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้า (Invoice Financing) คือ บริการรับซื้อลูกหนี้การค้า ซึ่งถือเป็นทางเลือกช่วยเพิ่มเงินทุนให้ธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ทั้งยังสามารถช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจได้มากขึ้น โดยธุรกิจของคุณสามารถรับงานใหม่ได้โดยไม่ต้องรอรอบการชำระเงิน หรือเป็นกังวลจากภาระหนี้สินที่มาจากลูกค้าของคุณ

สินเชื่อหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้าเป็นสินเชื่อเพื่อการค้าที่ธุรกิจสามารถเปลี่ยนเอกสารการค้ามาเป็นเงินทุนระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่อง โดยเอกสารทางการค้านี้จะประกอบไปด้วยใบแจ้งหนี้ชำระ ใบวางบิล ใบตรวจรับพัสดุ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ถือเป็น Invoice Financing รูปแบบหนึ่ง  ซึ่งสามารถสอบถามเพิ่มเติมกับทาง Funding Societies ได้ 

ธุรกิจ SME ที่ขาดเงินหมุนเนื่องจากกำลังรอจ่ายเงินจากลูกค้า ผู้ให้บริการสินเชื่อแฟคเตอริ่งในประเทศ Funding Societies สามารถออกเงินให้คุณก่อนได้ เพียงนำใบแจ้งหนี้ที่มีกับลูกค้าของคุณมาให้ Funding Societies พร้อมรับเงินสูงสุด 90% ตามมูลค่าของใบแจ้งหนี้


"สินเชื่อหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้า" เหมาะสำหรับใครบ้าง?

 • เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ บริษัทจำกัด

 • จดทะเบียนนิติบุคคลมาแล้วอย่างน้อย 12 เดือน และส่งงบการเงินปีล่าสุด

 • ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระมากกว่า 3 เดือน

 • ใบแจ้งหนี้มาจากผู้ซื้อที่มีความน่าเชื่อถือ

 • ลูกหนี้ (ผู้ซื้อ) เป็นรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรขนาดกลางขึ้นไป

 • มีประวัติการติดต่อซื้อขายกับผู้ซื้อมาแล้ว


สินเชื่อหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้า ตัวช่วยสำหรับการเพิ่มสภาพคล่อง

สมัครง่าย

ไม่ต้องไปที่สาขา

ทุกขั้นตอนเป็นรูปแบบออนไลน์ ดำเนินการได้ง่าย ๆ ที่บ้านตั้งแต่ต้นจนจบ

เบิกใช้ง่าย

เบิกใช้เงินจากการขอสินเชื่อประเภทหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้าได้อย่างสะดวก ได้รับเงินเร็วภายใน 1 วันทำการ

ยืดหยุ่น

ในการพิจารณาคู่ค้า

สามารถรับได้ทั้งคู่ค้าขนาดเล็กและใหญ่

ดอกเบี้ยคิดตาม

ระยะเวลาการใช้จริง

จ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่คุณใช้ ระยะเวลายิ่งสั้นดอกเบี้ยยิ่งน้อย

สมัครสินเชื่อหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้าได้อย่างไร?

สมัครผ่านเว็บไซต์

สมัครผ่านเว็บไซต์ได้ง่าย ๆ โดยใส่ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ จากนั้นทาง Funding Societies จะติดต่อกลับภายใน 2 วันทำการเพื่อให้คำปรึกษา หรือแนะนำวิธีการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ

คุณจะได้รับบริการจากผู้เชี่ยวชาญส่วนตัวในการให้คำปรึกษาประเภทเงินทุนที่เหมาะกับสถานการณ์ธุรกิจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ส่งเอกสารที่จำเป็น

ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึงใบแจ้งหนี้ (Invoice) ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ Funding Societies สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

เซ็นสัญญาเพื่อรับเงินทุน

หลังจากที่ทราบผลการอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้า Funding Socieites จะยื่นข้อเสนอรับซื้อลูกหนี้การค้าและรายละเอียดของการทำหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้าทั้งหมดให้ หลังจากที่คุณยอมรับข้อเสนอและเซ็นสัญญาทางกฎหมาย Funding Societies จะเบิกจ่ายเงินให้คุณ

กรอกใบสมัครเพื่อขอเงินทุน

คุณไม่รู้ว่าจะสมัครสินเชื่อประเภทไหนดี ใช่หรือไม่ 🤔?

ถ้าหากธุรกิจคุณ...

 • เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ บริษัทจำกัด

 • มีรายได้ 5 ล้านบาท/ปี และมีการส่งงบการเงินปีล่าสุดแล้ว


สมัครงาน

คุณไม่รู้ว่าจะสมัครสินเชื่อประเภทไหนดี ใช่หรือไม่ 🤔?

ถ้าหากธุรกิจคุณ...

 • เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ บริษัทจำกัด

 • มีรายได้ 5 ล้านบาท/ปี และมีการส่งงบการเงินปีล่าสุดแล้ว


สมัครงาน

คำถามที่พบบ่อย

 

"สินเชื่อหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้า" หรือในบางครั้งก็เรียกว่า สินเชื่อใบวางบิล สินเชื่ออินวอย หรือสินเชื่อขายบิล คือ สินเชื่อสำหรับ SME ที่ต้องการเงินทุนเพื่อหมุนเวียนกิจการ และเสริมสภาพคล่อง โดยการนำใบวางบิล อินวอย หรือใบแจ้งหนี้ค้างชำระมาเบิกเงินสดกับเรา วงเงินสูงสุด 30 ล้านบาท โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน 


ตัวอย่างธุรกิจของลูกค้า SME เช่น ธุรกิจซื้อมาขายไป, ธุรกิจขนส่ง โลจิสติกส์, ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งภายใน เป็นต้น

 

หากได้รับการอนุมัติ “สินเชื่อหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้า” แล้ว จะต้องนำใบวางบิล หรือใบแจ้งหนี้ มาเบิกเงินกับทาง Funding Societies โดยจะได้รับเงินสูงสุด 90% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้ และเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้กู้ยืมตามที่ระบุไว้ในสัญญา

 

ผู้ขอ “สินเชื่อหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้า” จะต้องชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนพร้อมดอกเบี้ยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลากู้ โดยมีระยะเวลาการชำระสูงสุด 120 วัน ขึ้นอยู่กับรอบการชำระจากคู่ค้า


จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าผ่อนชำระล่าช้า? 

ถ้าคุณผ่อนชำระล่าช้า เรามีค่าธรรมเนียมผ่อนชำระล่าช้า โปรดทราบว่าค่าธรรมเนียมจะมีความแตกต่างตามชนิดของผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อ Funding Societies หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม


ชำระเงินก่อนกำหนดได้หรือไม่?

เราสนับสนุนให้ SME ผ่อนชำระก่อนกำหนด เพื่อประหยัดจากการจ่ายดอกเบี้ย และจะคิดดอกเบี้ยตามจริงจนถึงวันที่ชำระคืน

 

“สินเชื่อหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้า” มีค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ และค่าธรรมเนียมการเบิกใช้วงเงิน หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา

 

ดอกเบี้ยคำนวนจากวงเงินต้นคงเหลือและระยะเวลาการใช้จริง หากมีการชำระคืนบางส่วนจะช่วยลดวงเงินต้นคงเหลือและดอกเบี้ย 

 

เพื่อขอรับคำปรึกษา

1. ประวัติรายละเอียดเบื้องต้นของบริษัท (ถ้ามี)

2. งบการเงินที่สอบทานแล้ว 3 ปีล่าสุด (ขั้นต่ำ 1 ปี)

3. แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30) ย้อนหลัง 12 เดือน

4. งานที่กำลังทำอยู่ที่ต้องการขอสินเชื่อ เช่น สัญญาปัจจุบัน, ใบสั่งซื้อของ, ใบตรวจรับงาน, ใบวางบิล

 

เพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

1. หนังสือจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

2. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (อายุไม่เกิน 3 เดือน)  

3. สำเนาบัตรประชาชน (หน้าและหลังบัตร) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

4. ประวัติรายละเอียดเบื้องต้นของบริษัท (ถ้ามี)

5. รายการเดินบัญชีธนาคาร รับ-จ่ายเงิน หลักของบริษัท (ย้อนหลัง 6 เดือน) แบบ E-statement และแสดงรายละเอียดการทำรายการเท่านั้น

6. งบการเงินที่สอบทานแล้ว 3 ปีล่าสุด (ขั้นต่ำ 1 ปี)

7. แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30) ย้อนหลัง 12 เดือน

8. รายงานเครดิตบูโรของบริษัท (ไม่เกิน 2 เดือน)

9. ตัวอย่างงานที่ผ่านมา รวมถึงสัญญา, ใบสั่งซื้อของ, ใบตรวจรับงาน, ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน ของโปรเจกต์ล่าสุดหรือเดือนล่าสุด

10. งานที่กำลังทำอยู่ที่ต้องการขอสินเชื่อ เช่น สัญญาปัจจุบัน, ใบสั่งซื้อของ, ใบตรวจรับงาน, ใบวางบิล

 

ตัวอย่างการขอสินเชื่อ:

บริษัท A ต้องการขอสินเชื่อหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้าเพื่อใช้จ่ายหมุนเวียนในระหว่างรอการชำระเงินจากลูกค้า โดยนำใบแจ้งหนี้ หรือ Invoice ที่วางกับบริษัท B ที่มีระยะเวลาการรอชำระเงิน 60 วัน มูลค่า 1,000,000 บาท มายื่นให้กับ Funding Socities 


ทาง Funding Societies อนุมัติวงเงินให้ 90% ของมูลค่าใบ invoice เป็นจำนวน 900,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 11% ต่อปี ระยะเวลาชำระเงินคืนภายใน 60 วัน โดยเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีบริษัท A ตามที่ระบุไว้ในสัญญา และบริษัท A (ผู้กู้) ต้องชำระเงินคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา
 

Indonesia

Pemberi Dana
[email protected]
+62 877 7126 5290

Penerima Dana
[email protected]
+62 877 7873 6144

Unifam Tower, Jl. Panjang Raya
Blok A3 No.1, Kedoya Utara,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11520, Indonesia

Singapore

[email protected]
General Enquiries:
+65 6221 0958

Sales Enquiries:
+65 6011 7534

112 Robinson Road
Level 8
Singapore 068902

Malaysia

[email protected]
Primary contact
+603 9212 0208

Secondary contact
+603 2202 1013

Unit 15.01 & Unit 15.02,
Level 15, Mercu 3,
KL Eco City, Jalan Bangsar,
59200 Kuala Lumpur

Thailand

SME Loan
[email protected]
+66 93 139 9721

Investment
[email protected]
+66 62 197 8661

No. 188, Spring Tower,
10th Floor, Phayathai Road,
Thung Phaya Thai Sub-district,
Ratchathewi District,
Bangkok, 10400

Vietnam

[email protected]
(+84) 28 7109 7896

The Sentry P
16 Nguyen Dang Giai Street,
Thao Dien Ward, Thu Duc City,
Ho Chi Minh City, Vietnam

Dreamplex
174 Thai Ha Street,
Trung Liet Ward, Dong Da District,
Hanoi, Vietnam

languageThai ไทย
lockSSL Secure Site

Funding Societies เป็นแพลตฟอร์มเงินทุนดิจิทัลชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเราเชี่ยวชาญในการจัดหาเงินทุนระยะสั้นสำหรับ SME ในหลายรูปแบบซึ่งเราได้รับเงินทุนจากทั้งนักลงทุนรายบุคคลและนักลงทุนสถาบันเพื่อประกอบธุรกิจ โดยเราภูมิใจในความรวดเร็วและความยืดหยุ่นของเราในการให้เงินทุนแก่ SMEs ด้วยการสนับสนุนจากนักลงทุนชั้นนำของโลกอย่าง เช่น SoftBank Ventures และ Sequoia India ทั้งนี้ เราได้จัดหาเงินทุนให้ SME ไปมากกว่า 80,000 รายทั่วทั้งภูมิภาค ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะที่แก้ไขปัญหาช่องว่างทางการเงินและเป็นตัวกลางในการสร้างโอกาสทางการเงินสำหรับ SME เพราะเราเชื่อว่า SME เป็นแกนหลักสำคัญของเศรษฐกิจไทย

บริษัท เอฟเอส สยาม จำกัด และ บริษัท เอฟเอส แคปปิตอล จำกัด ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ Funding Societies

บริษัท เอฟเอส สยาม จำกัด (เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105563070599) เป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

สามารถตรวจสอบการได้รับความเห็นชอบของเราได้ที่ https://market.sec.or.th/LicenseCheck/Search

บริษัท เอฟเอส แคปปิตอล จำกัด (เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105564064304) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในการให้เงินทุนแก่ SME ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน