You're currently viewing this page in Thai. Click here to switch to English.

สินเชื่อธุรกิจโครงการ

เพิ่มสภาพคล่อง

ให้โปรเจกต์ไม่สะดุด

 • สินเชื่อผู้ประกอบการเพื่อสนับสนุนโครงการที่มีสัญญากับภาครัฐ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 30 ล้านบาท

 • รับเงินสูงสุด 80% ของมูลค่าโปรเจกต์ หรือ 100% ของต้นทุนวัตถุดิบ

 • ผ่อนชำระที่ยืดหยุ่น ตามรูปแบบของโครงการ

 • สินเชื่อโครงการ ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

"สินเชื่อธุรกิจโครงการ" คืออะไร?

สินเชื่อธุรกิจโครงการ คือ เงินทุนระยะสั้นที่ช่วยให้ผู้รับเหมาและธุรกิจที่ได้รับโปรเจกต์จากองกรค์เอกชนหรือรัฐบาลให้มีเงินหมุนทำงานได้สำเร็จ สินเชื่อนี้อาจเรียกว่า สินเชื่อโปรเจกต์ หรือสินเชื่อโครงการรับเหมา ได้ด้วยเช่นกัน

ธุรกิจที่มีสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับองค์กรขนาดใหญ่สามารถนำสัญญาโปรเจกต์และใบสั่งซื้อวัตถุดิบมาขอสินเชื่อผู้รับเหมาสำหรับคู่ค้าภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่เพื่อรับเงินทุน และทาง Funding Societies จะชำระให้ก่อนเต็มจำนวน 100% หลังจากที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อสนับสนุนโครงการ

"สินเชื่อธุรกิจโครงการ" เหมาะสำหรับใครบ้าง?

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ บริษัทจำกัด

 • จดทะเบียนนิติบุคคลมาแล้วอย่างน้อย 12 เดือน และส่งงบการเงินปีล่าสุด

 • ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระมากกว่า 3 เดือน

 • ผู้ประกอบการที่มีสัญญาจัดซื้อหรือจัดจ้างกับหน่วยงานราชการ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนขนาดใหญ่

สินเชื่อธุรกิจโครงการคู่ค้าภาครัฐ ตัวช่วยเสริมสภาพคล่องโปรเจกต์ของคุณ

ได้รับเงินทุนเต็มจำนวน

ได้รับค่าวัตถุดิบเต็มจำนวน 100% เดินโปรเจกต์ได้ไว


ดอกเบี้ยคิดตามระยะเวลาการใช้จริง

จ่ายดอกเบี้ยสินเชื่อธุรกิจโครงการตามระยะเวลาที่คุณใช้ ระยะเวลายิ่งสั้น ดอกเบี้ยยิ่งน้อย

ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

Funding Societies ผู้ให้บริการสินเชื่อคู่ค้าภาครัฐและเอกชนที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการยื่นขอ ต่อยอดธุรกิจได้ไว


สมัครง่าย ขั้นตอนสะดวก

เพียงกรอกแบบฟอร์มก็สามารถสมัครขอสินเชื่อธุรกิจโครงการได้ทันที สมัครได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ทำได้ที่บ้านตั้งแต่ต้นจนจบ

สมัครสินเชื่อธุรกิจโครงการอย่างไร

สมัครผ่านเว็บไซต์

สมัครสินเชื่อธุรกิจโครงการเพื่อสนับสนุนโปรเจกต์สัญญากับทางภาครัฐหรือองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ได้เพียงใส่ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ Funding Societies จะติดต่อกลับภายใน 2 วันทำการเพื่อให้คำปรึกษา หรือแนะนำวิธีการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ

คุณจะได้รับบริการจากผู้เชี่ยวชาญส่วนตัวในการให้คำปรึกษาประเภทเงินทุนที่เหมาะกับสถานการณ์ธุรกิจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


ส่งเอกสารที่จำเป็น

คุณสามารถยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงใบสั่งซื้อและสัญญาโปรเจกต์ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว


เซ็นสัญญาเพื่อรับเงินทุน

คุณสามารถยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงใบสั่งซื้อและสัญญาโปรเจกต์ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

กรอกใบสมัครเพื่อขอเงินทุน

คุณไม่รู้ว่าจะสมัครสินเชื่อประเภทไหนดี ใช่หรือไม่ 🤔?

ถ้าหากธุรกิจคุณ...

 • เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ บริษัทจำกัด

 • มีรายได้ 5 ล้านบาท/ปี และมีการส่งงบการเงินปีล่าสุดแล้ว


สมัครงาน

คุณไม่รู้ว่าจะสมัครสินเชื่อประเภทไหนดี ใช่หรือไม่ 🤔?

ถ้าหากธุรกิจคุณ...

 • เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ บริษัทจำกัด

 • มีรายได้ 5 ล้านบาท/ปี และมีการส่งงบการเงินปีล่าสุดแล้ว


สมัครงาน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสินเชื่อธุรกิจโครงการ

"สินเชื่อธุรกิจโครงการ" เป็นเงินทุนระยะสั้นที่จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ SME ที่รับงาน และมีสัญญากับหน่วยงานราชการ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนขนาดใหญ่ เป็นทางเลือกสินเชื่อผู้รับเหมาเพื่อสนับสนุนโครงการที่มีการทำสัญญากับภาครัฐและองค์กรขนาดใหญ่ วงเงินสูงสุด 30 ล้านบาท โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน 

หากได้รับการอนุมัติ “สินเชื่อธุรกิจโครงการ” แล้ว สามารถรับเงินได้ 2 รูปแบบ ดังนี้


1. จ่ายเงินตรงไปยังซัพพลายเออร์: SME จะต้องนำใบสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์มาให้แก่ Funding Societies เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ในสัญญาไปยังซัพพลายเออร์ เพื่อชำระค่าสินค้า สูงสุด 100% ของมูลค่าใบสั่งซื้อกับซัพพลายเออร์


2. เบิกคืนค่าสินค้า: เงินค่าสินค่า จะถูกโอนไปยังบัญชีของผู้กู้ยืมตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยมีเงื่อนไขว่าผู้กู้ยืมต้องชำระค่าสินค้าไปก่อนและส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคารเพื่อขอเบิกเงินคืน

จะต้องชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนพร้อมดอกเบี้ย ตามกำหนดรับเงินของแต่ละโปรเจกต์ โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 12 เดือน ขึ้นอยู่กับโปรเจกต์


- จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าผ่อนชำระล่าช้า? 
ถ้าคุณผ่อนชำระล่าช้า เรามีค่าธรรมเนียมผ่อนชำระล่าช้า โปรดทราบว่าค่าธรรมเนียมจะมีความแตกต่างตามชนิดของผลิตภัณฑ์ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา 


- ชำระเงินก่อนกำหนดได้หรือไม่?
เราสนับสนุนให้ SME ผ่อนชำระก่อนกำหนด เพื่อประหยัดจากการจ่ายดอกเบี้ย และจะคิดดอกเบี้ยจากยอดเงินคงเหลือถึงวันที่ชำระคืน

 

“สินเชื่อธุรกิจโครงการ” มีค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา

ดอกเบี้ยคำนวณจากวงเงินต้นคงเหลือและระยะเวลาการใช้จริง หากมีการชำระคืนบางส่วนจะช่วยลดวงเงินต้นคงเหลือและดอกเบี้ย 

เพื่อขอรับคำปรึกษา 

1. ประวัติรายละเอียดเบื้องต้นของบริษัท (ถ้ามี)

2. งบการเงินที่สอบทานแล้ว 3 ปีล่าสุด (ขั้นต่ำ 1 ปี)

3. แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30) ย้อนหลัง 12 เดือน

4. งานที่กำลังทำอยู่ที่ต้องการขอสินเชื่อ เช่น สัญญาปัจจุบัน, ใบสั่งซื้อของ, ใบตรวจรับงาน, ใบวางบิล

 

เพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

1. หนังสือจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

2. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (อายุไม่เกิน 3 เดือน)  

3. สำเนาบัตรประชาชน (หน้าและหลังบัตร) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

4. ประวัติรายละเอียดเบื้องต้นของบริษัท (ถ้ามี)

5. รายการเดินบัญชีธนาคาร รับ-จ่ายเงิน หลักของบริษัท (ย้อนหลัง 6 เดือน)  แบบ E-statement และแสดงรายละเอียดการทำรายการเท่านั้น

6. งบการเงินที่สอบทานแล้ว 3 ปีล่าสุด (ขั้นต่ำ 1 ปี)
 

Indonesia

Pemberi Dana
[email protected]
+62 877 7126 5290

Penerima Dana
[email protected]
+62 877 7873 6144

Unifam Tower, Jl. Panjang Raya
Blok A3 No.1, Kedoya Utara,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11520, Indonesia

Singapore

[email protected]
General Enquiries:
+65 6221 0958

Sales Enquiries:
+65 6011 7534

112 Robinson Road
Level 8
Singapore 068902

Malaysia

[email protected]
Primary contact
+603 9212 0208

Secondary contact
+603 2202 1013

Unit 15.01 & Unit 15.02,
Level 15, Mercu 3,
KL Eco City, Jalan Bangsar,
59200 Kuala Lumpur

Thailand

SME Loan
[email protected]
+66 93 139 9721

Investment
[email protected]
+66 62 197 8661

No. 188, Spring Tower,
10th Floor, Phayathai Road,
Thung Phaya Thai Sub-district,
Ratchathewi District,
Bangkok, 10400

Vietnam

[email protected]
(+84) 28 7109 7896

The Sentry P
16 Nguyen Dang Giai Street,
Thao Dien Ward, Thu Duc City,
Ho Chi Minh City, Vietnam

Dreamplex
174 Thai Ha Street,
Trung Liet Ward, Dong Da District,
Hanoi, Vietnam

languageThai ไทย
lockSSL Secure Site

Funding Societies เป็นแพลตฟอร์มเงินทุนดิจิทัลชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเราเชี่ยวชาญในการจัดหาเงินทุนระยะสั้นสำหรับ SME ในหลายรูปแบบซึ่งเราได้รับเงินทุนจากทั้งนักลงทุนรายบุคคลและนักลงทุนสถาบันเพื่อประกอบธุรกิจ โดยเราภูมิใจในความรวดเร็วและความยืดหยุ่นของเราในการให้เงินทุนแก่ SMEs ด้วยการสนับสนุนจากนักลงทุนชั้นนำของโลกอย่าง เช่น SoftBank Ventures และ Sequoia India ทั้งนี้ เราได้จัดหาเงินทุนให้ SME ไปมากกว่า 80,000 รายทั่วทั้งภูมิภาค ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะที่แก้ไขปัญหาช่องว่างทางการเงินและเป็นตัวกลางในการสร้างโอกาสทางการเงินสำหรับ SME เพราะเราเชื่อว่า SME เป็นแกนหลักสำคัญของเศรษฐกิจไทย

บริษัท เอฟเอส สยาม จำกัด และ บริษัท เอฟเอส แคปปิตอล จำกัด ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ Funding Societies

บริษัท เอฟเอส สยาม จำกัด (เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105563070599) เป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

สามารถตรวจสอบการได้รับความเห็นชอบของเราได้ที่ https://market.sec.or.th/LicenseCheck/Search

บริษัท เอฟเอส แคปปิตอล จำกัด (เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105564064304) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในการให้เงินทุนแก่ SME ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน