You're currently viewing this page in Thai. Click here to switch to English.

สินเชื่อธุรกิจโครงการ

เพิ่มสภาพคล่อง

ให้โปรเจกต์ไม่สะดุด

 • สินเชื่อผู้ประกอบการเพื่อสนับสนุนโครงการที่มีสัญญากับภาครัฐ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 30 ล้านบาท

 • รับเงินสูงสุด 80% ของมูลค่าโปรเจกต์ หรือ 100% ของต้นทุนวัตถุดิบ

 • ผ่อนชำระที่ยืดหยุ่น ตามรูปแบบของโครงการ

 • สินเชื่อโครงการ ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

"สินเชื่อธุรกิจโครงการ" คืออะไร?

สินเชื่อธุรกิจโครงการ คือ เงินทุนระยะสั้นที่ช่วยให้ผู้รับเหมาและธุรกิจที่ได้รับโปรเจกต์จากองกรค์เอกชนหรือรัฐบาลให้มีเงินหมุนทำงานได้สำเร็จ สินเชื่อนี้อาจเรียกว่า สินเชื่อโปรเจกต์ หรือสินเชื่อโครงการรับเหมา ได้ด้วยเช่นกัน

ธุรกิจที่มีสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับองค์กรขนาดใหญ่สามารถนำสัญญาโปรเจกต์และใบสั่งซื้อวัตถุดิบมาขอสินเชื่อผู้รับเหมาสำหรับคู่ค้าภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่เพื่อรับเงินทุน และทาง Funding Societies จะชำระให้ก่อนเต็มจำนวน 100% หลังจากที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อสนับสนุนโครงการ

"สินเชื่อธุรกิจโครงการ" เหมาะสำหรับใครบ้าง?

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ บริษัทจำกัด

 • จดทะเบียนนิติบุคคลมาแล้วอย่างน้อย 12 เดือน และส่งงบการเงินปีล่าสุด

 • ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระมากกว่า 3 เดือน

 • ผู้ประกอบการที่มีสัญญาจัดซื้อหรือจัดจ้างกับหน่วยงานราชการ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนขนาดใหญ่

สินเชื่อธุรกิจโครงการคู่ค้าภาครัฐ ตัวช่วยเสริมสภาพคล่องโปรเจกต์ของคุณ

ได้รับเงินทุนเต็มจำนวน

ได้รับค่าวัตถุดิบเต็มจำนวน 100% เดินโปรเจกต์ได้ไว


ดอกเบี้ยคิดตามระยะเวลาการใช้จริง

จ่ายดอกเบี้ยสินเชื่อธุรกิจโครงการตามระยะเวลาที่คุณใช้ ระยะเวลายิ่งสั้น ดอกเบี้ยยิ่งน้อย

ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

Funding Societies ผู้ให้บริการสินเชื่อคู่ค้าภาครัฐและเอกชนที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการยื่นขอ ต่อยอดธุรกิจได้ไว


สมัครง่าย ขั้นตอนสะดวก

เพียงกรอกแบบฟอร์มก็สามารถสมัครขอสินเชื่อธุรกิจโครงการได้ทันที สมัครได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ทำได้ที่บ้านตั้งแต่ต้นจนจบ

สมัครสินเชื่อธุรกิจโครงการอย่างไร

สมัครผ่านเว็บไซต์

สมัครสินเชื่อธุรกิจโครงการเพื่อสนับสนุนโปรเจกต์สัญญากับทางภาครัฐหรือองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ได้เพียงใส่ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ Funding Societies จะติดต่อกลับภายใน 2 วันทำการเพื่อให้คำปรึกษา หรือแนะนำวิธีการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ

คุณจะได้รับบริการจากผู้เชี่ยวชาญส่วนตัวในการให้คำปรึกษาประเภทเงินทุนที่เหมาะกับสถานการณ์ธุรกิจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


ส่งเอกสารที่จำเป็น

คุณสามารถยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงใบสั่งซื้อและสัญญาโปรเจกต์ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว


เซ็นสัญญาเพื่อรับเงินทุน

คุณสามารถยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงใบสั่งซื้อและสัญญาโปรเจกต์ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

กรอกใบสมัครเพื่อขอเงินทุน

คุณไม่รู้ว่าจะสมัครสินเชื่อประเภทไหนดี ใช่หรือไม่ 🤔?

ถ้าหากธุรกิจคุณ...

 • เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ บริษัทจำกัด

 • มีรายได้ 5 ล้านบาท/ปี และมีการส่งงบการเงินปีล่าสุดแล้ว


สมัครงาน

คุณไม่รู้ว่าจะสมัครสินเชื่อประเภทไหนดี ใช่หรือไม่ 🤔?

ถ้าหากธุรกิจคุณ...

 • เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ บริษัทจำกัด

 • มีรายได้ 5 ล้านบาท/ปี และมีการส่งงบการเงินปีล่าสุดแล้ว


สมัครงาน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสินเชื่อธุรกิจโครงการ

"สินเชื่อธุรกิจโครงการ" เป็นเงินทุนระยะสั้นที่จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ SME ที่รับงาน และมีสัญญากับหน่วยงานราชการ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนขนาดใหญ่ เป็นทางเลือกสินเชื่อผู้รับเหมาเพื่อสนับสนุนโครงการที่มีการทำสัญญากับภาครัฐและองค์กรขนาดใหญ่ วงเงินสูงสุด 30 ล้านบาท โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน 

หากได้รับการอนุมัติ “สินเชื่อธุรกิจโครงการ” แล้ว สามารถรับเงินได้ 2 รูปแบบ ดังนี้


1. จ่ายเงินตรงไปยังซัพพลายเออร์: SME จะต้องนำใบสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์มาให้แก่ Funding Societies เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ในสัญญาไปยังซัพพลายเออร์ เพื่อชำระค่าสินค้า สูงสุด 100% ของมูลค่าใบสั่งซื้อกับซัพพลายเออร์


2. เบิกคืนค่าสินค้า: เงินค่าสินค่า จะถูกโอนไปยังบัญชีของผู้กู้ยืมตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยมีเงื่อนไขว่าผู้กู้ยืมต้องชำระค่าสินค้าไปก่อนและส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคารเพื่อขอเบิกเงินคืน

จะต้องชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนพร้อมดอกเบี้ย ตามกำหนดรับเงินของแต่ละโปรเจกต์ โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 12 เดือน ขึ้นอยู่กับโปรเจกต์


- จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าผ่อนชำระล่าช้า? 
ถ้าคุณผ่อนชำระล่าช้า เรามีค่าธรรมเนียมผ่อนชำระล่าช้า โปรดทราบว่าค่าธรรมเนียมจะมีความแตกต่างตามชนิดของผลิตภัณฑ์ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา 


- ชำระเงินก่อนกำหนดได้หรือไม่?
เราสนับสนุนให้ SME ผ่อนชำระก่อนกำหนด เพื่อประหยัดจากการจ่ายดอกเบี้ย และจะคิดดอกเบี้ยจากยอดเงินคงเหลือถึงวันที่ชำระคืน

 

“สินเชื่อธุรกิจโครงการ” มีค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา

ดอกเบี้ยคำนวณจากวงเงินต้นคงเหลือและระยะเวลาการใช้จริง หากมีการชำระคืนบางส่วนจะช่วยลดวงเงินต้นคงเหลือและดอกเบี้ย 

เพื่อขอรับคำปรึกษา 

1. ประวัติรายละเอียดเบื้องต้นของบริษัท (ถ้ามี)

2. งบการเงินที่สอบทานแล้ว 3 ปีล่าสุด (ขั้นต่ำ 1 ปี)

3. แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30) ย้อนหลัง 12 เดือน

4. งานที่กำลังทำอยู่ที่ต้องการขอสินเชื่อ เช่น สัญญาปัจจุบัน, ใบสั่งซื้อของ, ใบตรวจรับงาน, ใบวางบิล

 

เพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

1. หนังสือจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

2. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (อายุไม่เกิน 3 เดือน)  

3. สำเนาบัตรประชาชน (หน้าและหลังบัตร) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

4. ประวัติรายละเอียดเบื้องต้นของบริษัท (ถ้ามี)

5. รายการเดินบัญชีธนาคาร รับ-จ่ายเงิน หลักของบริษัท (ย้อนหลัง 6 เดือน)  แบบ E-statement และแสดงรายละเอียดการทำรายการเท่านั้น

6. งบการเงินที่สอบทานแล้ว 3 ปีล่าสุด (ขั้นต่ำ 1 ปี)
 

Indonesia

Pemberi Dana
[email protected]
+62 877 7126 5290

Penerima Dana
[email protected]
+62 877 7873 6144

Unifam Tower, Jl. Panjang Raya
Blok A3 No.1, Kedoya Utara,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11520, Indonesia

Singapore

[email protected]
General Enquiries:
+65 6221 0958

Sales Enquiries:
+65 6011 7534

112 Robinson Road
Level 8
Singapore 068902

Malaysia

[email protected]
Primary contact
+603 9212 0208

Secondary contact
+603 2202 1013

Unit 15.01 & Unit 15.02,
Level 15, Mercu 3,
KL Eco City, Jalan Bangsar,
59200 Kuala Lumpur

Thailand

SME Loan
[email protected]
+66 93 139 9721

Investment
[email protected]
+66 62 197 8661

No. 188, Spring Tower,
10th Floor, Phayathai Road,
Thung Phaya Thai Sub-district,
Ratchathewi District,
Bangkok, 10400

Vietnam

[email protected]
(+84) 28 7109 7896

The Sentry P
16 Nguyen Dang Giai Street,
Thao Dien Ward, Thu Duc City,
Ho Chi Minh City, Vietnam

languageThai ไทย
lockSSL Secure Site

Funding Societies เป็นแพลตฟอร์มเงินทุนดิจิทัลชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเราเชี่ยวชาญในการจัดหาเงินทุนระยะสั้นสำหรับ SME ในหลายรูปแบบซึ่งเราได้รับเงินทุนจากทั้งนักลงทุนรายบุคคลและนักลงทุนสถาบันเพื่อประกอบธุรกิจ โดยเราภูมิใจในความรวดเร็วและความยืดหยุ่นของเราในการให้เงินทุนแก่ SMEs ด้วยการสนับสนุนจากนักลงทุนชั้นนำของโลกอย่าง เช่น SoftBank Ventures และ Sequoia India ทั้งนี้ เราได้จัดหาเงินทุนให้ SME ไปมากกว่า 80,000 รายทั่วทั้งภูมิภาค ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะที่แก้ไขปัญหาช่องว่างทางการเงินและเป็นตัวกลางในการสร้างโอกาสทางการเงินสำหรับ SME เพราะเราเชื่อว่า SME เป็นแกนหลักสำคัญของเศรษฐกิจไทย

บริษัท เอฟเอส สยาม จำกัด และ บริษัท เอฟเอส แคปปิตอล จำกัด ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ Funding Societies

บริษัท เอฟเอส สยาม จำกัด (เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105563070599) เป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

สามารถตรวจสอบการได้รับความเห็นชอบของเราได้ที่ https://market.sec.or.th/LicenseCheck/Search

บริษัท เอฟเอส แคปปิตอล จำกัด (เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105564064304) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในการให้เงินทุนแก่ SME ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน