You're currently viewing this page in Thai. Click here to switch to English.

ลงทุนใน SMEs ไทย

กับ Funding Societies

 • รับผลตอบแทนที่ดีกว่าอย่างสม่ำเสมอ

 • กระจายความเสี่ยงในการลงทุน

 • สามารถเริ่มลงทุน ขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป

สมัครเลย

ผลตอบแทน

สูงสุด 15% ต่อปี

ระยะเวลาการลงทุน

1 - 12 เดือน

จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ

10,000 บาท

การระดมทุนผ่าน Debt Crowdfunding คืออะไร

การระดมทุนคราวด์ฟันดิง หรือ หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง เป็นการลงทุนในรูปแบบหุ้นกู้ ที่ทั้งนักลงทุนรายบุคคลหรือสถาบันสามารถมาร่วมลงทุนในหุ้นกู้นั้นๆได้ หุ้นกู้นี้จะออกโดย SMEs หรือ Start up ที่ต้องการเงินทุน ซึ่งจะพิเศษกว่าการระดมทุนทั่วไปที่เจ้าของกิจการยังสามารถรักษาความเป็นเจ้าของได้ จ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยคล้ายกับการขอสินเชื่อกับทางธนาคาร เพียงแต่ SMEs สามารถขอเงินทุนโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และนักลงทุนสามารถรับตอบแทนที่สูงและสม่ำเสมอเมื่อเทียบกับหุ้นกู้ชนิดอื่นๆ

Funding Societies ได้ระดมทุนให้ SMEs ไปมากกว่า 5.8 หมื่นล้านบาท ทำให้เราเป็นแพลตฟอร์มการระดมทุนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มลงทุน

เหตุผลที่จะทำให้คุณหลงรักในการลงทุนผ่าน Funding Societies

เริ่มลงทุนได้ง่าย

 • เราทำให้การลงทุนเข้าใจง่ายสำหรับทุกคน

 • จำนวนเงินลงทุน ขั้นต่ำ 10,000 บาท

 • ระยะเวลาลงทุนสูงสุดเพียง 1 ปี

ปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุน

 • เงินของนักลงทุนจะถูกเก็บไว้ในบัญชีควบคุม (Escrow Account) ที่ดูแลโดยผู้ดูแลสินทรัพย์ภายนอก (Escrow Agent) เพื่อให้มั่นใจว่าเงินจะถูกไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์

 • เราจะหักค่าธรรมเนียมจากนักลงทุนต่อเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ชำระคืนสำเร็จเท่านั้น

 • จัดตั้งระบบติดตามหนี้และประสานการดำเนินการทางกฎหมายให้กับนักลงทุน

ประสบการณ์การลงทุนที่น่าประทับใจ

 • ลงทะเบียนและเริ่มใช้งานออนไลน์

 • ลงทุน จ่ายเงิน และเรียกดูพอร์ตการลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านแพลตฟอร์ม

 • มีผู้ช่วยการลงทุนพร้อมตอบทุกคำถามผ่าน Line Official Account @fundingsocietiesth

ลงทุนกับ Funding Societies ได้ง่ายๆใน 4 ขั้นตอน

กระจายความเสี่ยงในพอร์ตของคุณด้วยการลงทุนในสินทรัพย์ที่แปลกใหม่

ลงทะเบียน
 • กรอกข้อมูลส่วนตัวและอัพโหลดเอกสาร

 • ยืนยันความเสี่ยงที่รับได้และทำแบบสอบถามด้านการลงทุน

 • รอทางทีมงานตรวจสอบ

ค้นหาโอกาสการลงทุน
 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท สถานะทางการเงิน และการประเมินความเสี่ยงทางเครดิตผ่าน factsheet

 • สอบถามข้อมูลจากเจ้าของธุรกิจและพูดคุยกับนักลงทุนคนอื่นๆผ่าน Investor Forum

เริ่มลงทุน
 • ตัดสินใจลงทุนตามระดับความเสี่ยงของคุณ

 • โอนเงินเข้าบัญชีควบคุมที่ดูแลโดยเครือข่ายภายนอกของเราเพื่อยืนยันการลงทุน

ติดตามการลงทุนและผลตอบแทน
 • เข้าถึงข้อมูลการลงทุนและประวัติการทำธุรกรรมของคุณ

 • ติดตามผลดำเนินการของพอร์ตการลงทุนของคุณ

ร่วมเป็นนักลงทุนกับเรา

สมัครเลย

คำถามที่พบบ่อย

 

Funding Societies คือหนึ่งในแพลตฟอร์มการระดมทุนหุ้นกู้แห่งแรก ๆ ที่ได้รับใบอนุญาตการระดมทุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประเทศไทย

นอกจากนี้ Funding Societies ยังได้รับใบอนุญาตทั้งในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

 

ทุกท่านสามารถร่วมลงทุนกับเราได้ โดยทางเราแบ่งนักลงทุนเป็น 3 ประเภท :

1. นักลงทุนทั่วไป

- ใครก็ตามที่สนใจในการลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง โดย มีอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป

2. นักลงทุนเฉพาะ (High Net Worth)

-  นักลงทุนที่เคยลงทุนในหุ้นโดยตรงเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี และมีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป; หรือ

- นักลงทุนที่เคยลงทุนในหุ้นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี และมีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป; หรือ

 - นักลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรือการลงทุน หรือผู้ที่เคยประเมินคุณค่าของผู้ประกอบธุรกิจหรือให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจ มาไม่น้อยกว่า 3 ปี เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน นักวิเคราะห์ ผู้บ่มเพาะธุรกิจ (incubator) หรือผู้บริหารของธุรกิจ เป็นต้น โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีเงินลงทุนโดยตรงในหุ้นตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป 

3. นักลงทุนสถาบัน

ข้อควรทราบ: เรามีการทำ KYC (ทำความรู้จักลูกค้า) ผู้สมัครเป็นนักลงทุนทุกคน ก่อนที่จะอนุมัติให้เริ่มลงทุนกับเราได้

เอกสารที่จำเป็นในขั้นตอน KYC (ทำความรู้จักลูกค้า) ประกอบด้วย:

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ พาสปอร์ต
 2. สำเนาบัญชีธนาคาร หรือ รายการเดินบัญชีธนาคาร
 3. หลักฐานแสดงคุณสมบัตินักลงทุน (สำหรับนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ เท่านั้น)

 

สำหรับนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ มีเอกสารเพิ่มเติมที่ต้องแสดงดังนี้

1. นักลงทุนที่เคยลงทุนในหุ้นโดยตรงเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี และมีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป (อาจนับรวมกับส่วนของคู่สมรสได้)

          หลักฐานแสดงคุณสมบัตินักลงทุน ได้แก่ โฉนดอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ติดจำนอง และไม่ได้เป็นที่อยู่อาศัย, อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ติดการผ่อนชำระกับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน หรือ การระบุคุณสมบัติดังกล่าวโดยผู้ลงทุน (self-declaration) ;

หรือ

2. นักลงทุนที่เคยลงทุนในหุ้นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี และมีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป (อาจนับรวมกับส่วนของคู่สมรสได้)                

          หลักฐานแสดงคุณสมบัตินักลงทุน ได้แก่ แบบยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/สลิปเงินเดือน หรือ การระบุคุณสมบัติดังกล่าวโดยผู้ลงทุน (self-declaration);

หรือ

3. นักลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรือการลงทุน หรือผู้ที่เคยประเมินคุณค่าของผู้ประกอบธุรกิจหรือให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจ มาไม่น้อยกว่า 3 ปี เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน นักวิเคราะห์ ผู้บ่มเพาะธุรกิจ (incubator) หรือผู้บริหารของธุรกิจ เป็นต้น โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีเงินลงทุนโดยตรงในหุ้นตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป 
            
          หลักฐานแสดงคุณสมบัตินักลงทุน ได้แก่  รายงานพอร์ตการลงทุนในหุ้นที่มีกับบริษัทหลักทรัพย์ ,ใบรับรองการเปิดบัญชีที่ระบุมูลค่าการลงทุนล่าสุดไม่เกิน 30 วัน ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป หรือ ใบรับรองการทำงานหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการลงทุน การประเมินคุณค่าของผู้ประกอบธุรกิจ หรือให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี

 

สำหรับนักลงทุนสถาบัน โปรดติดต่อทางเราโดยตรงผ่านอีเมล ([email protected])

 

Funding Societies มีค่าธรรมเนียมการดำเนินการบนแพลตฟอร์ม เพียงแต่จะหักต่อเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ชำระคืนแล้วเท่านั้น

 

จำนวนเงินที่นักลงทุนสามารถลงทุนได้จะแตกต่างไปตามประเภทของนักลงทุน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท:

1. นักลงทุนรายบุคคล

 • การลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่ 10,000 บาทต่อ หนึ่งหุ้นกู้
 • การลงทุนสูงสุดอยู่ที่ 100,000 บาทต่อ หนึ่งหุ้นกู้ และ ไม่เกิน 1 ล้านบาทในทุกๆแพลตฟอร์มการระดมทุนรวมกัน ในระยะเวลา 12 เดือน

2. นักลงทุนที่ไม่ใช่นักลงทุนรายบุคคล (นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ, นักลงทุนสถาบัน, และ ธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) หรือหุ้นนอกตลาด (Private Equity))

 • การลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่ 10,000 บาทต่อ หนึ่งหุ้นกู้
 • ไม่มีขีดจำกัดการลงทุนสูงสูด

 

Funding Societies จะจ่ายเงินคืนให้ภายใน 7 วัน หลังจากนักลงทุนยกเลิกการลงทุนหรือการระดมทุนไม่สำเร็จ

 

Funding Societies จะแจ้งนักลงทุนหากมีการจ่ายเงินล่าช้าหรือผิดสัญญาการชำระหนี้ ในขั้นแรกของการทวงหนี้ Funding Societies จะส่งคำเตือนไปหาผู้ประกอบกิจการ อย่างไรก็ตาม หากขั้นตอนนี้ไม่สำเร็จ ทางเราจะจ้างหน่วยงานการติดตามหนี้และประสานที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อดำเนินการเรียกคืนหนี้ในนามของนักลงทุน

 

Funding Societies ประเมินกิจการต่าง ๆ โดยกระบวนการประเมินเครดิต และมีการให้คะแนนความเสี่ยงที่ครอบคลุม เราประเมินทั้งบริษัทที่ประกอบกิจการและผู้ถือหุ้นหลัก โดยดูจากองค์ประกอบข้อมูลที่หลากหลาย เช่น โอกาสโดยรวมของบริษัท อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจ รายการเดินบัญชีทางการเงิน กระแสเงินสด ประวัติเครดิต ประวัติคดีความ และอื่นๆ

นอกจากนี้ Funding Societies ยังมีการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการเพื่อให้มั่นใจว่ายังคงมีการดำเนินกิจการอยู่ และมีการทำ KYC (ทำความรู้จักลูกค้า) อย่างครอบคลุม เพื่อตรวจสอบตัวตนผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร

คะแนนเครดิตและเกรดจะถูกกำหนดขึ้นสำหรับกิจการแต่ละแห่ง โดยประเมินจากความเสี่ยงต่าง ๆ

ลงทุนใน SMEs ไทย และได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่า


โปรดทราบว่า: การลงทุนประเภท Debt investment มีความเสี่ยงสำคัญที่รวมถึงการสูญเสียเงินทุนและสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้นได้ การลงทุนประเภท Debt investment ไม่ได้เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน คุณควรมั่นใจว่า คุณเข้าใจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและมองหาผู้ให้คำแนะนำมืออาชีพหากจำเป็น

Indonesia

Pendana
[email protected]
+62 878 2325 1976

Peminjam
[email protected]
+62 877 7873 6144

Unifam Tower, Jl. Panjang Raya
Blok A3 No.1, Kedoya Utara,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11520, Indonesia

Singapore

[email protected]
+65 6221 0958

112 Robinson Road
Level 8
Singapore 068902

Malaysia

[email protected]
+603 2202 1013

Unit 15.01 & Unit 15.02,
Level 15, Mercu 3,
KL Eco City, Jalan Bangsar,
59200 Kuala Lumpur

Thailand

[email protected]
+66 93 139 9721

No. 188, Spring Tower,
11th Floor, Phayathai Road,
Thung Phaya Thai Sub-district,
Ratchathewi District,
Bangkok, 10400

Vietnam

[email protected]
(+84) 913 302 910

2/F Sonatus Building,
15 Le Thanh Ton,
Ben Nghe Ward,
District 1,
Ho Chi Minh City, Vietnam

languageThai ไทย
lockSSL Secure Site

กำกับโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย

สามารถตรวจสอบได้ใน https://market.sec.or.th/LicenseCheck/Search

Funding Societies เป็นแพลตฟอร์มเงินทุนดิจิทัล ชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราเชี่ยวชาญในการจัดหาเงินทุนระยะสั้นสำหรับ SMEs ทุกรูปแบบโดยระดมทุนจากนักลงทุนรายบุคคลและนักลงทุนสถาบัน เราภูมิใจในความรวดเร็วและความยืดหยุ่นของเราในการระดมทุนให้ SMEs ทั่วทั้งภูมิภาค ด้วยการสนับสนุนจากนักลงทุนชั้นนำของโลกอย่างเช่น SoftBank Ventures Asia Corp. และ Sequoia India แพลตฟอร์มของเราได้ระดมทุนให้ SMEs ไปมากกว่า 4.5 หมื่นล้านบาท บริษัทเรามีจุดมุ่งหมายที่จะที่แก้ไขปัญหาช่องว่างทางการเงินและเป็นตัวกลางในการสร้างโอกาสทางการเงินสำหรับ SMEs เพราะเราเชื่อว่า SMEs เป็นแกนหลักของเศรษฐกิจไทย

เอฟเอส สยาม จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ Funding Societies
เอฟเอส สยาม จำกัด (เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105563070599)

© 2020 เอฟเอส สยาม จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105563070599 All rights reserved.