You're currently viewing this page in Thai. Click here to switch to English.

ลงทุนใน SMEs ไทย

กับ Funding Societies

 • รับผลตอบแทนที่ดีกว่าอย่างสม่ำเสมอ

 • กระจายความเสี่ยงในการลงทุน

 • ประสบการณ์การลงทุนที่น่าประทับใจ

 • สามารถเริ่มลงทุน ขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป

ผลตอบแทน

สูงสุด 15% ต่อปี

ระยะเวลาการลงทุน

1 - 24 เดือน

จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ

10,000 บาท

การระดมทุนผ่าน Debt Crowdfunding คืออะไร

แพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิงเชื่อมโยงระหว่าง SMEs ที่ต้องการเงินทุนเข้ากับนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ สำหรับนักลงทุน หุ้นกู้คราวฟันดิงถือเป็นการลงทุนทางเลือกที่น่าสนใจเพราะให้ผลตอบแทนที่สูงเมื่อเทียบกับหุ้นกู้ชนิดอื่นๆ ในขณะที่ SMEs สามารถขอเงินทุนโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในอัตตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม

Funding Societies ได้ระดมทุนให้ SMEs ไปมากกว่า 4.5 หมื่นล้านบาท ทำให้เราเป็นแพลตฟอร์มการระดมทุนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มลงทุน

เหตุผลที่จะทำให้คุณหลงรักในการลงทุนผ่าน Funding Societies

เริ่มลงทุนได้ง่าย

 • เราทำให้ Debt Crowdfunding เข้าใจง่ายสำหรับทุกคน

 • จำนวนเงินลงทุน ขั้นต่ำ 10,000 บาท

 • ระยะเวลาลงทุนสูงสุดเพียง 1 ปี

ปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุน

 • บัญชีควบคุม: เงินของนักลงทุนจะถูกเก็บไว้ในบัญชีควบคุมที่ดูแลโดยผู้ดูแลสินทรัพย์ภายนอก เพื่อความสบายใจของนักลงทุน

 • กระจายความเสี่ยงในการลงทุน: เราทำให้มั่นใจว่าพอร์ตของนักลงทุนมีการกระจายความเสี่ยง และไม่ลงทุนมากเกินไปในหุ้นกู้ใดหุ้นกู้หนึ่ง โดยจะมีการจำกัดวงเงินลงทุนสูงสุดเอาไว้

ประสบการณ์การลงทุนที่น่าประทับใจ

 • ลงทะเบียนและเริ่มใช้งานออนไลน์

 • ลงทุน จ่ายเงิน และเรียกดูพอร์ตการลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านแพลตฟอร์ม

 • เซ็นต์สัญญาด้วยลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกซ์ - ไม่ต้องพิมพ์เอกสารหรือส่งทางจดหมาย

ลงทุนกับ Funding Societies ได้ง่ายๆใน 4 ขั้นตอน

กระจายความเสี่ยงในพอร์ตของคุณด้วยการลงทุนในสินทรัพย์ที่แปลกใหม่

ลงทะเบียน
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว

 • อัพโหลดเอกสาร

 • ยืนยันความเสี่ยงที่รับได้และความรู้ด้านการลงทุนของคุณ

 • รอทางทีมงานตรวจสอบ

ค้นหาโอกาสการลงทุน
 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท สถานะทางการเงิน และการประเมินความเสี่ยงทางเครดิตผ่าน factsheet

 • สอบถามข้อมูลจากเจ้าของธุรกิจและพูดคุยกับนักลงทุนคนอื่นๆผ่าน Investor Forum

เริ่มลงทุน
 • ตัดสินใจลงทุนตามระดับความเสี่ยงของคุณ

 • โอนเงินเข้าบัญชีควบคุมที่ดูแลโดยเครือข่ายภายนอกของเราเพื่อยืนยันการลงทุน

ติดตามการลงทุนและผลตอบแทน
 • เข้าถึงข้อมูลการลงทุนและประวัติการทำธุรกรรมของคุณ

 • ติดตามผลดำเนินการของพอร์ตการลงทุนของคุณ

ร่วมเป็นนักลงทุนกับเรา

สมัครเลย

คำถามที่พบบ่อย

 

Funding Societies คือหนึ่งในแพลตฟอร์มการระดมทุนหุ้นกู้แห่งแรก ๆ ที่ได้รับใบอนุญาตการระดมทุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประเทศไทย

นอกจากนี้ Funding Societies ยังได้รับใบอนุญาตทั้งในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

 

นักลงทุนที่เป็นทั้งบุคคลทั่วไป (อายุ: 20 ปีขึ้นไป) และ นักลงทุนสถาบัน ที่มีความสนใจในการลงทุนกับเรา สามารถเปิดบัญชีลงทุน และเริ่มลงทุนกับ Funding Societies ได้ ข้อควรทราบ: เรามีการทำ KYC (ทำความรู้จักลูกค้า) ผู้สมัครเป็นนักลงทุนทุกคน ก่อนที่จะอนุมัติให้เริ่มลงทุนกับเราได้

 

เอกสารที่จำเป็นในขั้นตอน KYC (ทำความรู้จักลูกค้า)ประกอบด้วย:

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ พาสปอร์ต
 2. สำเนาบัญชีธนาคาร หรือ รายการเดินบัญชีธนาคาร
 3. หลักฐานแสดงคุณสมบัตินักลงทุน (สำหรับนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ)

 

สำหรับนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ มีเอกสารที่ต้องแสดงดังนี้

1. นักลงทุนที่เคยลงทุนในหุ้นโดยตรงเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี และมีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป โดยสินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น (อาจนับรวมกับส่วนของคู่สมรสได้)

          หลักฐานแสดงคุณสมบัตินักลงทุน ได้แก่ โฉนดอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ติดจำนอง และไม่ได้เป็นที่อยู่อาศัย, อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ติดการผ่อนชำระกับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน หรือ การระบุคุณสมบัติดังกล่าวโดยผู้ลงทุน (self-declaration) ;

หรือ

2. นักลงทุนที่เคยลงทุนในหุ้นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี และมีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป  (อาจนับรวมกับส่วนของคู่สมรสได้)                

          หลักฐานแสดงคุณสมบัตินักลงทุน ได้แก่ แบบยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/สลิปเงินเดือน หรือ การระบุคุณสมบัติดังกล่าวโดยผู้ลงทุน (self-declaration);

หรือ

3. นักลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรือการลงทุน หรือผู้ที่เคยประเมินคุณค่าของผู้ประกอบธุรกิจหรือให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจ มาไม่น้อยกว่า 3 ปี เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน นักวิเคราะห์ ผู้บ่มเพาะธุรกิจ (incubator) กรรมการหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้บริหารของธุรกิจ เป็นต้น โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีเงินลงทุนโดยตรงในหุ้นตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป 
            
          หลักฐานแสดงคุณสมบัตินักลงทุน ได้แก่  รายงานพอร์ตการลงทุนในหุ้นที่มีกับบริษัทหลักทรัพย์ ,ใบรับรองการเปิดบัญชีที่ระบุมูลค่าการลงทุนล่าสุดไม่เกิน 30 วัน ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป หรือ ใบรับรองการทำงานหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการลงทุน การประเมินคุณค่าของผู้ประกอบธุรกิจ หรือให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี

 

Funding Societies มีค่าธรรมเนียมการดำเนินการบนแพลตฟอร์ม เฉพาะเมื่อนักลงทุนได้รับตอบแทนแล้วเท่านั้น

 

จำนวนเงินที่นักลงทุนสามารถลงทุนได้จะแตกต่างไปตามประเภทของนักลงทุน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท:

1. นักลงทุนรายบุคคล

 • การลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่ 10,000 บาทต่อ หนึ่งหุ้นกู้
 • การลงทุนสูงสุดอยู่ที่ 100,000 บาทต่อ หนึ่งหุ้นกู้ และ ไม่เกิน 1 ล้านบาทในทุกๆแพลตฟอร์มการระดมทุนรวมกัน ในระยะเวลา 12 เดือน

2. นักลงทุนที่ไม่ใช่นักลงทุนรายบุคคล (นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ, นักลงทุนสถาบัน, และ ธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) หรือหุ้นนอกตลาด (Private Equity))

 • การลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่ 10,000 บาทต่อ หนึ่งหุ้นกู้
 • ไม่มีขีดจำกัดการลงทุนสูงสูด

 

Funding Societies จะจ่ายเงินคืนให้ภายใน 7 วัน หลังจากนักลงทุนยกเลิกการลงทุนหรือการระดมทุนไม่สำเร็จ

 

Funding Societies จะแจ้งนักลงทุนหากมีการจ่ายเงินล่าช้าหรือผิดสัญญาการชำระหนี้ ในขั้นแรกของการทวงหนี้ Funding Societies จะส่งคำเตือนไปหาผู้ประกอบกิจการ อย่างไรก็ตาม หากขั้นตอนนี้ไม่สำเร็จ ทางเราจะจ้างหน่วยงานการติดตามหนี้และประสานที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อดำเนินการเรียกคืนหนี้ในนามของนักลงทุน

 

Funding Societies ประเมินกิจการต่าง ๆ โดยกระบวนการประเมินเครดิต และมีการให้คะแนนความเสี่ยงที่ครอบคลุม เราประเมินทั้งบริษัทที่ประกอบกิจการและผู้ถือหุ้นหลัก โดยดูจากองค์ประกอบข้อมูลที่หลากหลาย เช่น โอกาสโดยรวมของบริษัท อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจ รายการเดินบัญชีทางการเงิน กระแสเงินสด ประวัติเครดิต ประวัติคดีความ และอื่นๆ

นอกจากนี้ Funding Societies ยังมีการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการเพื่อให้มั่นใจว่ายังคงมีการดำเนินกิจการอยู่ และมีการทำ KYC (ทำความรู้จักลูกค้า) อย่างครอบคลุม เพื่อตรวจสอบตัวตนผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร

คะแนนเครดิตและเกรดจะถูกกำหนดขึ้นสำหรับกิจการแต่ละแห่ง โดยประเมินจากความเสี่ยงต่าง ๆ

ลงทุนใน SMEs ไทย และได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่า


โปรดทราบว่า: การลงทุนประเภท Debt investment มีความเสี่ยงสำคัญที่รวมถึงการสูญเสียเงินทุนและสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้นได้ การลงทุนประเภท Debt investment ไม่ได้เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน คุณควรมั่นใจว่า คุณเข้าใจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและมองหาผู้ให้คำแนะนำมืออาชีพหากจำเป็น

Indonesia

Pendana
[email protected]
+62 878 2325 1976

Peminjam
[email protected]
+62 877 7873 6144

Unifam Tower, Jl. Panjang Raya
Blok A3 No.1, Kedoya Utara,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11520, Indonesia

Singapore

[email protected]
+65 6221 0958

112 Robinson Road
Level 8
Singapore 068902

Malaysia

[email protected]
+603 2202 1013

Unit 15.01 & Unit 15.02, Level 15,
Mercu 3, KL Eco City, Jalan Bangsar,
59200 Kuala Lumpur

Thailand

[email protected]
+66 93 139 9721

No. 188, Spring Tower, 11th Floor,
Phayathai Road,
Thung Phaya Thai Sub-district,
Ratchathewi District, Bangkok,10400

languageThai ไทย
lockSSL Secure Site

กำกับโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย

สามารถตรวจสอบได้ใน https://market.sec.or.th/LicenseCheck/Search

Funding Societies เป็นแพลตฟอร์มเงินทุนดิจิทัล ชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราเชี่ยวชาญในการจัดหาเงินทุนระยะสั้นสำหรับ SMEs ทุกรูปแบบโดยระดมทุนจากนักลงทุนรายบุคคลและนักลงทุนสถาบัน เราภูมิใจในความรวดเร็วและความยืดหยุ่นของเราในการระดมทุนให้ SMEs ทั่วทั้งภูมิภาค ด้วยการสนับสนุนจากนักลงทุนชั้นนำของโลกอย่างเช่น SoftBank Ventures Asia Corp. และ Sequoia India แพลตฟอร์มของเราได้ระดมทุนให้ SMEs ไปมากกว่า 4.5 หมื่นล้านบาท บริษัทเรามีจุดมุ่งหมายที่จะที่แก้ไขปัญหาช่องว่างทางการเงินและเป็นตัวกลางในการสร้างโอกาสทางการเงินสำหรับ SMEs เพราะเราเชื่อว่า SMEs เป็นแกนหลักของเศรษฐกิจไทย

เอฟเอส สยาม จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ Funding Societies
เอฟเอส สยาม จำกัด (เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105563070599)

© 2020 เอฟเอส สยาม จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105563070599 All rights reserved.