You're currently viewing this page in Thai. Click here to switch to English.

สินเชื่อระยะสั้น

สำหรับธุรกิจ SME

ที่โตไวมีกำไร

  • วงเงินสูงสุด 15 ล้านบาท

  • อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 1% ต่อเดือน

  • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

 "สินเชื่อระยะสั้นเพื่อธุรกิจ" คืออะไร ?

สินเชื่อระยะสั้นเพื่อ SME ออกแบบมาเพื่อธุรกิจที่ต้องการขยายกิจการ หรือเพิ่มสภาพคล่อง หรือใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันในการยื่นขอสินเชื่อ

โดยสินเชื่อระยะสั้นของเรา เป็นสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก มีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดถึง 24 เดือน และเป็นสินเชื่อฟินเทค หรือสินเชื่อดิจิทัลที่สมัครได้ง่าย ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

"สินเชื่อระยะสั้นเพื่อธุรกิจ" เหมาะสำหรับ

✔️ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด

✔️ ดำเนินธุรกิจมาแล้ว 12 เดือน และส่งงบการเงินปีล่าสุด

✔️ ไม่มีประวัติค้างชำระหนี้เกิน 3 เดือน

✔️ สำหรับธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมโรงงาน และธุรกิจซื้อมาขายไป

✔️ มีหลักฐานการทำกำไรที่สม่ำเสมอ

 สินเชื่อระยะสั้นเพื่อธุรกิจ ตัวช่วยสำหรับการขยายกิจการ

ไม่ใช้

หลักทรัพย์ค้ำประกัน

เรามองเห็นศักยภาพของธุรกิจ SME ที่เติบโตเร็ว โดยที่นี่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการยื่นขอสินเชื่อ SME รูปแบบฟินเทค


สมัครง่าย

ไม่ต้องไปที่สาขา

ทุกขั้นตอนในการสมัครสินเชื่อ SME โดยไม่มีหลักทรัพย์กับเราเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด โดยคุณสามารถทำได้ที่บ้านตั้งแต่ต้นจนจบ

ตอบโจทย์ได้ทุกสถานการณ์ของธุรกิจ

ไม่ว่าคุณมีความต้องการแบบไหน สินเชื่อขยายกิจการเพื่อธุรกิจ SMEของเราสามารถตอบโจทย์ได้ทุกสถานการณ์ของธุรกิจ SME

มีวิธีพิจารณาสินเชื่อ

ที่เหมาะกับ SME

เพื่อความเร็วในการอนุมัติ เราจึงมีวิธีพิจารณาสินเชื่อที่เหมาะกับแต่ละประเภทธุรกิจ SME


กรอกใบสมัครเพื่อขอเงินทุน

คุณไม่รู้ว่าจะสมัครสินเชื่อประเภทไหนดี ใช่หรือไม่ 🤔?

ถ้าหากธุรกิจคุณ...

  • เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ บริษัทจำกัด

  • มีรายได้ 5 ล้านบาท/ปี และมีการส่งงบการเงินปีล่าสุดแล้ว


สมัครงาน

คุณไม่รู้ว่าจะสมัครสินเชื่อประเภทไหนดี ใช่หรือไม่ 🤔?

ถ้าหากธุรกิจคุณ...

  • เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ บริษัทจำกัด

  • มีรายได้ 5 ล้านบาท/ปี และมีการส่งงบการเงินปีล่าสุดแล้ว


สมัครงาน

คำถามที่พบบ่อย

 

“สินเชื่อระยะสั้นเพื่อธุรกิจ” เป็นเงินทุนสำหรับ SME เพื่อขยายธุรกิจ และเสริมสภาพคล่อง วงเงินสูงสุด 15 ล้านบาท โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน 

 

“สินเชื่อระยะสั้น” หากได้รับการอนุมัติการกู้สินเชื่อเพื่อธุรกิจแล้ว เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้กู้ยืมตามที่ระบุไว้ในสัญญา

 

“สินเชื่อระยะสั้น” จะผ่อนชำระเป็นรายเดือน และชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทุกเดือน โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท 

 

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าผ่อนชำระล่าช้า? 

ถ้าคุณผ่อนชำระล่าช้า เรามีค่าธรรมเนียมผ่อนชำระล่าช้า โปรดทราบว่าค่าธรรมเนียมจะมีความแตกต่างตามชนิดของประเภทสินเชื่อ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา 

 

ชำระเงินก่อนกำหนดได้หรือไม่?

เราสนับสนุนให้ผ่อนชำระสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME ก่อนกำหนด เพื่อประหยัดจากการจ่ายดอกเบี้ย

 

“สินเชื่อระยะสั้น” มีค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ โดยหักออกจากยอดเงินกู้ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา

 

ดอกเบี้ยคำนวณจากเงินต้นทั้งก้อน คงที่ตลอดอายุสัญญา

 

เพื่อขอรับคำปรึกษา 

1. ประวัติรายละเอียดเบื้องต้นของบริษัท (ถ้ามี)

2. งบการเงินที่สอบทานแล้ว 3 ปีล่าสุด (ขั้นต่ำ 1 ปี)

3. แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30) ย้อนหลัง 12 เดือน

 

เพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

1. หนังสือจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

2. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (อายุไม่เกิน 3 เดือน)  

3. สำเนาบัตรประชาชน (หน้าและหลังบัตร) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

4. ประวัติรายละเอียดเบื้องต้นของบริษัท (ถ้ามี)

5. รายการเดินบัญชีธนาคาร รับ-จ่ายเงิน หลักของบริษัท (ย้อนหลัง 6 เดือน)  แบบ E-statement และแสดงรายละเอียดการทำรายการเท่านั้น

6. งบการเงินที่สอบทานแล้ว 3 ปีล่าสุด (ขั้นต่ำ 1 ปี)

7. แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30) ย้อนหลัง 12 เดือน

8. รายงานเครดิตบูโรของบริษัท (ไม่เกิน 2 เดือน)

9. ตัวอย่างงานที่ผ่านมา รวมถึงสัญญา, ใบสั่งซื้อของ, ใบตรวจรับงาน, ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน ของโปรเจกต์ล่าสุด หรือเดือนล่าสุด

10. งานที่กำลังทำอยู่ที่ต้องการขอสินเชื่อ เช่น สัญญาปัจจุบัน, ใบสั่งซื้อของ, ใบตรวจรับงาน, ใบวางบิล

 

ตัวอย่าง: บริษัท A ต้องการขอสินเชื่อเพื่อใช้สำหรับการขยายกิจการ ในวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลาการผ่อนชำระ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี ผ่อนชำระรายเดือน รวมเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนทุกเดือน

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อพร้อมลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาฟรีได้ทางเว็บไซต์ Funding Societies เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
 

Indonesia

Pemberi Dana
[email protected]
+62 877 7126 5290

Penerima Dana
[email protected]
+62 877 7873 6144

Unifam Tower, Jl. Panjang Raya
Blok A3 No.1, Kedoya Utara,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11520, Indonesia

Singapore

[email protected]
General Enquiries:
+65 6221 0958

Sales Enquiries:
+65 6011 7534

112 Robinson Road
Level 8
Singapore 068902

Malaysia

[email protected]
Primary contact
+603 9212 0208

Secondary contact
+603 2202 1013

Unit 15.01 & Unit 15.02,
Level 15, Mercu 3,
KL Eco City, Jalan Bangsar,
59200 Kuala Lumpur

Thailand

SME Loan
[email protected]
+66 93 139 9721

Investment
[email protected]
+66 62 197 8661

No. 188, Spring Tower,
10th Floor, Phayathai Road,
Thung Phaya Thai Sub-district,
Ratchathewi District,
Bangkok, 10400

Vietnam

[email protected]
(+84) 28 7109 7896

The Sentry P
16 Nguyen Dang Giai Street,
Thao Dien Ward, Thu Duc City,
Ho Chi Minh City, Vietnam

Dreamplex
174 Thai Ha Street,
Trung Liet Ward, Dong Da District,
Hanoi, Vietnam

languageThai ไทย
lockSSL Secure Site

Funding Societies เป็นแพลตฟอร์มเงินทุนดิจิทัลชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเราเชี่ยวชาญในการจัดหาเงินทุนระยะสั้นสำหรับ SME ในหลายรูปแบบซึ่งเราได้รับเงินทุนจากทั้งนักลงทุนรายบุคคลและนักลงทุนสถาบันเพื่อประกอบธุรกิจ โดยเราภูมิใจในความรวดเร็วและความยืดหยุ่นของเราในการให้เงินทุนแก่ SMEs ด้วยการสนับสนุนจากนักลงทุนชั้นนำของโลกอย่าง เช่น SoftBank Ventures และ Sequoia India ทั้งนี้ เราได้จัดหาเงินทุนให้ SME ไปมากกว่า 80,000 รายทั่วทั้งภูมิภาค ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะที่แก้ไขปัญหาช่องว่างทางการเงินและเป็นตัวกลางในการสร้างโอกาสทางการเงินสำหรับ SME เพราะเราเชื่อว่า SME เป็นแกนหลักสำคัญของเศรษฐกิจไทย

บริษัท เอฟเอส สยาม จำกัด และ บริษัท เอฟเอส แคปปิตอล จำกัด ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ Funding Societies

บริษัท เอฟเอส สยาม จำกัด (เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105563070599) เป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

สามารถตรวจสอบการได้รับความเห็นชอบของเราได้ที่ https://market.sec.or.th/LicenseCheck/Search

บริษัท เอฟเอส แคปปิตอล จำกัด (เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105564064304) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในการให้เงินทุนแก่ SME ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน