You're currently viewing this page in Thai. Click here to switch to English.

สินเชื่อระยะสั้น

สำหรับธุรกิจ SME

ที่โตไวมีกำไร

  • วงเงินสูงสุด 15 ล้านบาท

  • อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 1% ต่อเดือน

  • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

 "สินเชื่อระยะสั้นเพื่อธุรกิจ" คืออะไร ?

สินเชื่อระยะสั้นเพื่อ SME ออกแบบมาเพื่อธุรกิจที่ต้องการขยายกิจการ หรือเพิ่มสภาพคล่อง หรือใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันในการยื่นขอสินเชื่อ

โดยสินเชื่อระยะสั้นของเรา เป็นสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก มีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดถึง 24 เดือน และเป็นสินเชื่อฟินเทค หรือสินเชื่อดิจิทัลที่สมัครได้ง่าย ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

"สินเชื่อระยะสั้นเพื่อธุรกิจ" เหมาะสำหรับ

✔️ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด

✔️ ดำเนินธุรกิจมาแล้ว 12 เดือน และส่งงบการเงินปีล่าสุด

✔️ ไม่มีประวัติค้างชำระหนี้เกิน 3 เดือน

✔️ สำหรับธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมโรงงาน และธุรกิจซื้อมาขายไป

✔️ มีหลักฐานการทำกำไรที่สม่ำเสมอ

 สินเชื่อระยะสั้นเพื่อธุรกิจ ตัวช่วยสำหรับการขยายกิจการ

ไม่ใช้

หลักทรัพย์ค้ำประกัน

เรามองเห็นศักยภาพของธุรกิจ SME ที่เติบโตเร็ว โดยที่นี่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการยื่นขอสินเชื่อ SME รูปแบบฟินเทค


สมัครง่าย

ไม่ต้องไปที่สาขา

ทุกขั้นตอนในการสมัครสินเชื่อ SME โดยไม่มีหลักทรัพย์กับเราเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด โดยคุณสามารถทำได้ที่บ้านตั้งแต่ต้นจนจบ

ตอบโจทย์ได้ทุกสถานการณ์ของธุรกิจ

ไม่ว่าคุณมีความต้องการแบบไหน สินเชื่อขยายกิจการเพื่อธุรกิจ SMEของเราสามารถตอบโจทย์ได้ทุกสถานการณ์ของธุรกิจ SME

มีวิธีพิจารณาสินเชื่อ

ที่เหมาะกับ SME

เพื่อความเร็วในการอนุมัติ เราจึงมีวิธีพิจารณาสินเชื่อที่เหมาะกับแต่ละประเภทธุรกิจ SME


กรอกใบสมัครเพื่อขอเงินทุน

คุณไม่รู้ว่าจะสมัครสินเชื่อประเภทไหนดี ใช่หรือไม่ 🤔?

ถ้าหากธุรกิจคุณ...

  • เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ บริษัทจำกัด

  • มีรายได้ 5 ล้านบาท/ปี และมีการส่งงบการเงินปีล่าสุดแล้ว


สมัครงาน

คุณไม่รู้ว่าจะสมัครสินเชื่อประเภทไหนดี ใช่หรือไม่ 🤔?

ถ้าหากธุรกิจคุณ...

  • เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ บริษัทจำกัด

  • มีรายได้ 5 ล้านบาท/ปี และมีการส่งงบการเงินปีล่าสุดแล้ว


สมัครงาน

คำถามที่พบบ่อย

 

“สินเชื่อระยะสั้นเพื่อธุรกิจ” เป็นเงินทุนสำหรับ SME เพื่อขยายธุรกิจ และเสริมสภาพคล่อง วงเงินสูงสุด 15 ล้านบาท โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน 

 

“สินเชื่อระยะสั้น” หากได้รับการอนุมัติการกู้สินเชื่อเพื่อธุรกิจแล้ว เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้กู้ยืมตามที่ระบุไว้ในสัญญา

 

“สินเชื่อระยะสั้น” จะผ่อนชำระเป็นรายเดือน และชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทุกเดือน โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท 

 

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าผ่อนชำระล่าช้า? 

ถ้าคุณผ่อนชำระล่าช้า เรามีค่าธรรมเนียมผ่อนชำระล่าช้า โปรดทราบว่าค่าธรรมเนียมจะมีความแตกต่างตามชนิดของประเภทสินเชื่อ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา 

 

ชำระเงินก่อนกำหนดได้หรือไม่?

เราสนับสนุนให้ผ่อนชำระสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME ก่อนกำหนด เพื่อประหยัดจากการจ่ายดอกเบี้ย

 

“สินเชื่อระยะสั้น” มีค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ โดยหักออกจากยอดเงินกู้ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา

 

ดอกเบี้ยคำนวณจากเงินต้นทั้งก้อน คงที่ตลอดอายุสัญญา

 

เพื่อขอรับคำปรึกษา 

1. ประวัติรายละเอียดเบื้องต้นของบริษัท (ถ้ามี)

2. งบการเงินที่สอบทานแล้ว 3 ปีล่าสุด (ขั้นต่ำ 1 ปี)

3. แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30) ย้อนหลัง 12 เดือน

 

เพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

1. หนังสือจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

2. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (อายุไม่เกิน 3 เดือน)  

3. สำเนาบัตรประชาชน (หน้าและหลังบัตร) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

4. ประวัติรายละเอียดเบื้องต้นของบริษัท (ถ้ามี)

5. รายการเดินบัญชีธนาคาร รับ-จ่ายเงิน หลักของบริษัท (ย้อนหลัง 6 เดือน)  แบบ E-statement และแสดงรายละเอียดการทำรายการเท่านั้น

6. งบการเงินที่สอบทานแล้ว 3 ปีล่าสุด (ขั้นต่ำ 1 ปี)

7. แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30) ย้อนหลัง 12 เดือน

8. รายงานเครดิตบูโรของบริษัท (ไม่เกิน 2 เดือน)

9. ตัวอย่างงานที่ผ่านมา รวมถึงสัญญา, ใบสั่งซื้อของ, ใบตรวจรับงาน, ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน ของโปรเจกต์ล่าสุด หรือเดือนล่าสุด

10. งานที่กำลังทำอยู่ที่ต้องการขอสินเชื่อ เช่น สัญญาปัจจุบัน, ใบสั่งซื้อของ, ใบตรวจรับงาน, ใบวางบิล

 

ตัวอย่าง: บริษัท A ต้องการขอสินเชื่อเพื่อใช้สำหรับการขยายกิจการ ในวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลาการผ่อนชำระ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี ผ่อนชำระรายเดือน รวมเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนทุกเดือน

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อพร้อมลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาฟรีได้ทางเว็บไซต์ Funding Societies เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
 

Indonesia

Pemberi Dana
[email protected]
+62 877 7126 5290

Penerima Dana
[email protected]
+62 877 7873 6144

Unifam Tower, Jl. Panjang Raya
Blok A3 No.1, Kedoya Utara,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11520, Indonesia

Singapore

[email protected]
General Enquiries:
+65 6221 0958

Sales Enquiries:
+65 6011 7534

112 Robinson Road
Level 8
Singapore 068902

Malaysia

[email protected]
Primary contact
+603 9212 0208

Secondary contact
+603 2202 1013

Unit 15.01 & Unit 15.02,
Level 15, Mercu 3,
KL Eco City, Jalan Bangsar,
59200 Kuala Lumpur

Thailand

SME Loan
[email protected]
+66 93 139 9721

Investment
[email protected]
+66 62 197 8661

No. 188, Spring Tower,
10th Floor, Phayathai Road,
Thung Phaya Thai Sub-district,
Ratchathewi District,
Bangkok, 10400

Vietnam

[email protected]
(+84) 28 7109 7896

The Sentry P
16 Nguyen Dang Giai Street,
Thao Dien Ward, Thu Duc City,
Ho Chi Minh City, Vietnam

languageThai ไทย
lockSSL Secure Site

Funding Societies เป็นแพลตฟอร์มเงินทุนดิจิทัลชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเราเชี่ยวชาญในการจัดหาเงินทุนระยะสั้นสำหรับ SME ในหลายรูปแบบซึ่งเราได้รับเงินทุนจากทั้งนักลงทุนรายบุคคลและนักลงทุนสถาบันเพื่อประกอบธุรกิจ โดยเราภูมิใจในความรวดเร็วและความยืดหยุ่นของเราในการให้เงินทุนแก่ SMEs ด้วยการสนับสนุนจากนักลงทุนชั้นนำของโลกอย่าง เช่น SoftBank Ventures และ Sequoia India ทั้งนี้ เราได้จัดหาเงินทุนให้ SME ไปมากกว่า 80,000 รายทั่วทั้งภูมิภาค ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะที่แก้ไขปัญหาช่องว่างทางการเงินและเป็นตัวกลางในการสร้างโอกาสทางการเงินสำหรับ SME เพราะเราเชื่อว่า SME เป็นแกนหลักสำคัญของเศรษฐกิจไทย

บริษัท เอฟเอส สยาม จำกัด และ บริษัท เอฟเอส แคปปิตอล จำกัด ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ Funding Societies

บริษัท เอฟเอส สยาม จำกัด (เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105563070599) เป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

สามารถตรวจสอบการได้รับความเห็นชอบของเราได้ที่ https://market.sec.or.th/LicenseCheck/Search

บริษัท เอฟเอส แคปปิตอล จำกัด (เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105564064304) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในการให้เงินทุนแก่ SME ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน