You're currently viewing this page in Thai. Click here to switch to English.

นโยบายการเปิดเผยช่องโหว่ความปลอดภัย

ยินดีต้อนรับสู่ Funding Societies | Modalku Group นโยบายช่องโหว่ด้านความปลอดภัย ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจ และบุคคลทั่วไปได้มีความรับผิดชอบในการแจ้งเตือนช่องโหว่ด้านความปลอดภัย ซึ่งช่องโหว่ด้านความปลอดภัยเหล่านี้อาจพบได้บนเว็บไซต์, ระบบคลาวด์ และอุปกรณ์สื่อสารของพวกเรา ความพยายามของคุณนั้นจะช่วยให้เรานำมาปรับปรุงสภาพแวดล้อมของระบบให้ปลอดภัย และมั่นคงเพื่อผู้ใช้บริการของเรา

 • สร้างความมั่นใจว่าข้อมูลลูกค้าของพวกเรามีความปลอดภัย รวมทั้งผลิตภัณฑ์/บริการนั้นมีความน่าเชื่อถือเป็นอันดับแรกสำหรับ Funding Societies ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการให้อยู่ระดับสูงสุดในเรื่องความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ

 • นโยบายนี้ขยายความถึงแนวทางของ Funding Societies ในการร้องขอ และรับแจ้งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์และบริการ

ลูกค้า, ผู้ใช้บริการ, ผู้ที่สนใจ, พันธมิตร และบุคคลทั่วไปที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ และบริการของ Funding Societies ได้สนับสนุนในการแจ้งช่องโหว่ความปลอดภัย และข้อผิดพลาดตามที่ระบุรายละเอียดในหน้านี้

 • Funding Societies ขอขอบคุณอย่างยิ่งในความพยายามของทุกคนที่รายงานปัญาเพื่อระบุช่องโหว่ด้านความปลอดภัย หรือข้อผิดพลาด ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์และบริการ

ระเบียบข้อบังคับ:

 1. รายงานปัญหาอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Reporting): หากพบช่องโหว่ และความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ และการบริการของ Funding Societies โปรดดำเนินการตามคำแนะนำ อย่างแรกต้องห้ามหาประโยชน์หรือใช้งานช่องโหว่ด้านความปลอดภัย และข้อผิดพลาดไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด นอกเหนือจากการแจ้งปัญหาให้กับทีม Funding Societies เท่านั้น

 2. การทดสอบอย่างมีศีลธรรม (Ethical Testing): หลีกเลี่ยงการทดสอบ หรือการศึกษาที่อาจส่งผลกระทบกับ Funding Societies ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือพันธมิตร ในการทดสอบอย่างมีศีลธรรมแสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย

 3. ความสมบูรณ์ของข้อมูล (Data Integrity): ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง โดยไม่ละลาบละล้วง, ลบ, เปลี่ยน หรือทำลายการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้สามารถตรวจสอบหาสาเหตุได้ง่ายยิ่งขึ้น

 4. กิจกรรมต้องห้าม (Prohibited Activities): กิจกรรมที่ห้ามทำ ซึ่งประกอบด้วยการหลอกหลวงบุคคลผ่านโซเชียล (Social Engineering), สแปม (Spam), ฟิชชิ่ง (Phishing), โจมตีการให้บริการ (DoS), โจมตีแหล่งทรัพยากรข้อมูล และการทดสอบระบบอัตโนมัติ กิจกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาดสำหรับการทดสอบระบบ

 5. กฎข้อบังคับ (Legal Compliance): การปฎิบัติตามข้อกฎหมายเป็นสิ่งจำเป็น และในการแจ้งปัญหาของคุณ จะต้องไม่ทำฝ่าฝืนข้อกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ

 6. การรักษาความลับ (Confidentiality): ปรับปรุงการรักษาความลับ และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งรายงานของคุณ, ช่องโหว่, หรือข้อมูลที่คุณได้แจ้งให้กับ Funding Societies รวมทั้งห้ามเปิดเผยรายละเอียดให้เป็นสาธารณะ

 7. การแสวงหาประโยชน์อย่างมีขอบเขต (Limited Exploitation): แสวงหาประโยชน์จากช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในขอบเขตที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อใช้ยืนยันสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น และห้ามแสวงหาประโยชน์นอกเหนือเกินความจำเป็น

 8. ความซื่อสัตย์ของการให้บริการ (Service Integrity): ห้ามจงใจทำลาย หรือทำให้การให้บริการของ Funding Societies มีความน่าเชื่อถือลดลง

 9. ห้ามการโจมตีแบบ Denial-of-Service (DOS): ห้ามมีส่วนร่วมไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม ที่เป็นการโจมตี Denial-of-Service (DOS) ซึ่งเป็นการโจมตีระบบด้วยการส่งคำร้องไปที่เซิร์ฟเวอร์จำนวนมาก จนทำให้ระบบไม่สามารถทำงานต่อได้ หรือเกิดผลกระทบที่ส่งผลต่อการให้บริการของ Funding Societies

 10. เคารพสิทธิส่วนบุคคล (Respect for Privacy): ห้ามฝ่าฝืนความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานรายอื่น, การทำลายข้อมูล, ขัดขวางการให้บริการ หรือมีส่วนร่วมกิจกรรมที่ไม่ปลอดภัยและเป็นอันตราย

ขั้นตอนการแจ้งปัญหา:

หากคุณพบช่องโหว่ด้านความปลอดภัย โปรดแจ้งมาที่อีเมล [email protected] พร้อมระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 • ระบุรายละเอียดถึงช่องโหว่ด้วนความปลอดภัย รวมถึงขั้นตอน, ภาพประกอบ, วิดิโอ หรือหลักฐานแนวคิด

 • รายละเอียดสำหรับติดต่อของคุณ

ทีมงานที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยจะทำการตรวจสอบรายงานแจ้งเหตุ และแจ้งสถานะของการตรวจสอบให้คุณรู้อย่างต่อเนื่อง การรายงานปัญหาด้านความปลอดภัยให้กับ Funding Societies นั้น แสดงให้เห็นถึงการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของการเปิดเผยช่องโหว่ และระเบียบข้อบังคับที่แจ้งไว้ข้างต้น

คำนิยม

เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณสำหรับการเปิดเผยข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบ ทางเราขอแสดงความขอบคุณผ่านทางอีเมล รวมทั้งบุคคลที่มีส่วนร่วมต่อการรักษาความปลอดภัยในบริการของเรา เช่น การระบุรายละเอียดและแจ้งรายงานช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะได้รับการแสดงความขอบคุณใน Hall of frame ของพวกเราโดยขึ้นอยู่กับความยินยอมของผู้ใช้

ช่องทางติดต่อ

หากคุณมีคำถามที่สงสัยโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของนโยบาย และช่องโหว่ด้านความปลอดภัยต่างๆ สามารถติดต่อทีม Funding Societies [email protected]

ช่องโหว่ความปลอดภัยที่อยู่นอกขอบเขต

 • การครอบครองโดเมนย่อยโดยไม่มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้

 • บัญชีใช้งานถูกนำข้อมูลออกไป (ตัวอย่างเช่น รายชื่อบน WordPress)

 • การเข้าถึงส่วนสำคัญและข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ผ่านการพิสูจน์ตัวตน

 • ขาดการจำกัดอัตราของ API endpoints เว้นแต่เป็นการ Brute-Forcing รหัสผ่านโทเค็น ผ่าน entropy ที่ไม่เพียงพอ (เช่น รหัสผ่าน 4 หลักโดยไม่มีการตรวจสอบเทียบกับการจำกัดจำนวนคำขอ)

 • ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่พบในอุปกรณ์สื่อสาร

 • การระบุ UUID ทุกประเภท

 • การแจ้งเตือน SSL

 • การรับเชิญและแจกรหัสโปรโมชั่น

 • Open redirects (Phishing) โดย 99% ของช่องโหว่ด้านความปลอดภัยนี้ จะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในระดับต่ำ สำหรับกรณีที่พบไม่บ่อย ซึ่งอาจทำให้มีผลกระทบในระดับสูง ตัวอย่างเช่น การขโมย Token Oauth (Open Authentication) ซึ่งเรายังต้องการทราบเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้

 • การแจ้งเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้มีการอัปเดต/ช่องโหว่โดยไม่มีหลักฐาน

 • การแจ้งช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริการหรือเวอร์ชั่นของแอปพลิเคชันที่ล้าสมัยเท่านั้น – ซึ่งจะพิจารณาเฉพาะช่องโหว่ที่ดำเนินการโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์เวอร์ชันล่าสุดบน Safari, FireFox, Chrome, Edge, IE และแอปพลิเคชันเวอร์ชันที่มีอยู่ใน Google Playstore หรือ AppStore

 • Stack traces, path disclosure และ directory listings

 • ปัญหาการแทรกแซง CSV

 • ความสมบูรณ์ของแนวทางปฎิบัติ

 • แจ้งปัญหาที่มีการคาดเดาเกี่ยวกับทฤษฎีความเสียหายเท่านั้น – เราแนะนำให้คุณจัดเตรียมหลักฐานไว้ในการแจ้งปัญหาทุกครั้งที่ส่งมาเสมอ

 • ช่องว่างด้านความปลอดภัยที่ผู้ใช้รายอื่นหรือทีม Funding Societies ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ Self-XSS (โดยปกติสามารถทำได้โดยการฝัง JavaScript ไว้ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์)

 • ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในแซนด์บ็อกซ์ หรือสภาพแวดล้อมจำลอง

 • ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยจะถูกรายงานโดยแอปพลิเคชันอัตโนมัติโดยไม่มีการวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการค้นพบ

 • ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่ได้รับจากสแกนเนอร์อัตโนมัติสำหรับแอปพลิเคชันบนเว็บ (Acunetix, Vega ฯลฯ) โดยไม่มีการตรวจสอบด้วยตนเอง

 • การโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ (DDOS) หรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการขัดขวางของการทำงาน

 • ข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยในการแทรกแซงเนื้อหา

 • การปลอมแปลงคำขอข้ามไซต์ (CSRF) ที่มีความความปลอดภัยน้อยที่สุด (ออกจากระบบ CSRF ฯลฯ )

 • ไม่มีการตั้งค่าสถานะ Cookie ที่ไม่ได้รับการรับรองความถูกต้อง

 • ปลอมแปลงอีเมล

 • ขาดการตั้งค่า HTTP security headers

 • ขาดเครื่องหมายของ HTTPOnly และความปลอดภัยของ Cookie

 • ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่เข้าถึงอุปกรณ์ หรือคอมพิวเตอร์ของเหยื่อ

 • รายงานการตรวจสอบของ SSL/TLS (ผลลัพธ์ที่ได้รับจากแอปพลิเคชันออนไลน์ เช่น SSL Labs)

 • ปัญหาช่องว่างของแบนเนอร์ (เช่น เวอร์ชันของเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่)

 • การเปิดพอร์ทโดยไม่มีการพิสูจน์ตัวตน ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงช่องโหว่ด้านความปลอดภัย

 • การขโมยลิงค์ที่เกิดความเสียหาย

 • เข้าไปในสำนักงาน Funding Societies โยนชิปไปทุกที่ ปล่อยแรคคูนผู้หิวโหยจำนวนหนึ่ง และจี้อาคารผู้โดยสารที่ถูกทิ้งร้างในสถานที่ทำงานที่ปลดล็อคในขณะที่พนักงานกำลังเสียสมาธิ: การหลอกลวงเหนื่อ โดยใช้หลักการพื้นฐานทางจิตวิทยา และศิลปะหลอกล่อให้เหยื่อเปิดเผยข้อมูล (Social Engineering ฯลฯ)

Indonesia

Pemberi Dana
[email protected]
+62 877 7126 5290

Penerima Dana
[email protected]
+62 877 7873 6144

Unifam Tower, Jl. Panjang Raya
Blok A3 No.1, Kedoya Utara,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11520, Indonesia

Singapore

[email protected]
General Enquiries:
+65 6221 0958

Sales Enquiries:
+65 6011 7534

112 Robinson Road
Level 8
Singapore 068902

Malaysia

[email protected]
Primary contact
+603 9212 0208

Secondary contact
+603 2202 1013

Unit 15.01 & Unit 15.02,
Level 15, Mercu 3,
KL Eco City, Jalan Bangsar,
59200 Kuala Lumpur

Thailand

SME Loan
[email protected]
+66 93 139 9721

Investment
[email protected]
+66 62 197 8661

No. 188, Spring Tower,
10th Floor, Phayathai Road,
Thung Phaya Thai Sub-district,
Ratchathewi District,
Bangkok, 10400

Vietnam

[email protected]
(+84) 28 7109 7896

The Sentry P
16 Nguyen Dang Giai Street,
Thao Dien Ward, Thu Duc City,
Ho Chi Minh City, Vietnam

Dreamplex
174 Thai Ha Street,
Trung Liet Ward, Dong Da District,
Hanoi, Vietnam

languageThai ไทย
lockSSL Secure Site

Funding Societies เป็นแพลตฟอร์มเงินทุนดิจิทัลชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเราเชี่ยวชาญในการจัดหาเงินทุนระยะสั้นสำหรับ SME ในหลายรูปแบบซึ่งเราได้รับเงินทุนจากทั้งนักลงทุนรายบุคคลและนักลงทุนสถาบันเพื่อประกอบธุรกิจ โดยเราภูมิใจในความรวดเร็วและความยืดหยุ่นของเราในการให้เงินทุนแก่ SMEs ด้วยการสนับสนุนจากนักลงทุนชั้นนำของโลกอย่าง เช่น SoftBank Ventures และ Sequoia India ทั้งนี้ เราได้จัดหาเงินทุนให้ SME ไปมากกว่า 80,000 รายทั่วทั้งภูมิภาค ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะที่แก้ไขปัญหาช่องว่างทางการเงินและเป็นตัวกลางในการสร้างโอกาสทางการเงินสำหรับ SME เพราะเราเชื่อว่า SME เป็นแกนหลักสำคัญของเศรษฐกิจไทย

บริษัท เอฟเอส สยาม จำกัด และ บริษัท เอฟเอส แคปปิตอล จำกัด ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ Funding Societies

บริษัท เอฟเอส สยาม จำกัด (เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105563070599) เป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

สามารถตรวจสอบการได้รับความเห็นชอบของเราได้ที่ https://market.sec.or.th/LicenseCheck/Search

บริษัท เอฟเอส แคปปิตอล จำกัด (เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105564064304) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในการให้เงินทุนแก่ SME ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน